Sahra Gök

Sahra Gök

Sahra Gök

Genç Jüri

1994 Ordu doğumlu olup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama’dan 2017 yılında mezun oldu ve aynı üniversitede Kentsel Tasarım alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Eğitimi devam ederken aynı zamanda görsel tasarıma yöneldi.

20. ODTÜ Sanat Festivali’nde asistan olarak görev aldı. 2017 yılında mezun olduktan sonra Grafik Tasarım alanında çalışmaya başladı. Şu an start-up şirketinde Görsel İletişim Tasarımcısı olarak kariyerine devam etmekte ve ek olarak serbest zamanlarında kolaj çalışmaları yapmakta ve karma sergilere katılmaktadır.