Şartname

GÜZEL ORDU

5. KISA FİLM YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ1. HAKKINDA

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği kurulduğu günden bu yana sürdürdürdüğü yarışmalarla bireylerin toplumsal konularda farkındalığını arttırmak, cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir et-mek üzere bu yarışmaları düzenlemektedir..

Yarışmalarımızın birinci yılında ‘’Karadeniz’’, ikinci yılında ‘’Çocuk Hakları’’, üçüncü yılında ‘’Kadın Hakları’’ ve dördüncü yılında da ‘’Adalet’’ konuları işlenerek sanat aracılığıyla farkındalık yaratılmak amaçlanmıştır.

2. TARİHLER

Başvuru başlangıç tarihi
01. 06. 2021

Başvuru bitiş tarihi
19. 09. 2021

Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih
30. 09.2021

Finale kalan eserler için gerekli belgelerin son teslim tarihi
10. 10. 2021

3.KONU

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği 5.Kısa Film Yarışmasının
konusunu ‘’DALGA’’ olarak belirlemiştir.

‘’DALGA’’
Yaptığımız her şey kendi dalgasını yaratır. Suyun yüzeyine atılan minik bir taşın yarattığı dairesel dalgalar gibi, eylemlerimiz de bireysel etkilerini aşarak sürekli genişleyen ve etrafını etkileyen bir dizi dalgaya neden olabilir. Buna domino, kartopu veya kelebek etkisi diyebiliriz; esasında hepsi momentum ile ilgilidir.

Momentum arttıkça en küçük aksiyon bile büyük bir etkiye neden olabilir. Çıkarılan ufak bir ses bir hareketin öncüsü olabilir, küçük bir iyilik hayat kurtarabilir. Yaptığınız şey şu an ne kadar küçük görünürse görün-sün, geleceğe etkisi çok daha büyük olabilir.

Hayattaki etkinizin yakın çevrenizden başlayıp daha da ötesine nasıl genişlediğini görmek ve bu pozitif etkiyi ileriye taşımak için, sizi yarattığınız dalgalara ve sizi yaratan dalgalara odaklanmaya davet ediyoruz.

Bazen de hayatta yarattığımız dalgalara o kadar takılırız ki bizi yaratan dalgaları dinlemeyi unuturuz. İşte o zaman “ben hayatta ne yapıyorum, hayatımı nasıl değiştirebilirim” gibi düşüncelerle dolu buhranlar yaşarız. Esasında sizi her gün yaratan dalgalar bu soruların cevabını defalarca veriyordur. Seni yaratan dalgalara kucağını açık tut, kendi yarattığın dalgaların da sorumluluğunu unutma.

Eğer buna cesaretiniz varsa, içinizdeki denizin derinliklerini keşfetmek için güzel bir yıl olabilir. Suyun altına dalmak için cesaretinizi toplayın ve bu hareketinizle daha derin dalgaları yaratan siz olun.

4. BAŞVURU KOŞULLARI

4.1 Yarışma Kısa Filme ilgi duyan herkese açıktır.
4.2 Yarışmaya her yaştan insan başvurabilir.
4.3 Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
4.4 Yarışmaya başvurular, web sitemiz aracılığı ile Filmfreeway
platformu üzerinden yapılacaktır.
4.5 Yarışmaya başvuracak filmler için herhangi bir kategori sınırlaması
bulunmamaktadır.
4.6 Yarışmaya başvuracak filmlerin süre sınırlaması, 21 dakikadır. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on) luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
4.7 Yarışmaya başvuracak filmlerde Türkçe ve İngilizce altyazı
zorunluluğu bulunmaktadır.
4.8 Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar sarı renkte olma-lıdır.
4.9 Altyazıların standart puntosu 40 olmalıdır ve altyazıların fontu helva-tica olmalıdır. Cümlelerin uzunluğu ise iki satırı geçmemelidir.
4.10 Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920x1080’dan az olmamalıdır.
4.11 Yarışmaya gönderilen bütün filmler derneğin yarışma arşivinde sak-lanır.
4.12 Yarışmaya 01.01.2021 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katıla-bilir.
4.13 Yarışmaya katılacak filmler için son teslim tarihi 19.09.2021’dir.
4.14 İstenilen dilde ve coğrafyada çekilmiş filmler Türkçe ve İngilizce altyazı zorunluluğunu yerine getirdikleri taktirde yarışmaya başvuru yapılabilir.
4.15 Yarışmacılar birden fazla film ile yarışmaya başvurabilirler.
4.16 Daha önce başka bir festivale, platforma ya da yarışmaya başvurmuş olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir.
4.17 Yarışmacıların telif haklarından yaşadığı / yaşayacağı sorun, yarışma yönetimi / komitesi ile ilgili değildir. Dolayısıyla, hukuki yaptırımlara, yarışma yönetimi tabi tutulamaz.
4.18 Finale kalan filmleri, yarışma yönetimi / komitesi / ekibi, kendi görsel ve işitsel ağlarında paylaşmakla yükümlüdür.
4.19 Ön elemeyi geçerek finale kalan filmlerin, yönetmen adı
belirtilmesi koşuluyla, ticari amaç gözetmeksizin Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği etkinliklerinde yer alması, gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu filmlerin aynı zamanda Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin web sitesinde, ve sosyal medya sayfalarında yayınlanması gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
4.20 Ön eleme için dernek web sitesinden online başvuru yeterli olup filmlerin ön elemeden geçmesi durumunda başvuru sahibinden posta yolu ile filmin gösterim kopyasının ve imzalı gösterim izin formunun dernek adresine gönderilmesi istenecektir.
4.21 Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği yarışma sonucunun ilan
edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı
iptal etme, veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına
sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde , eser sahipleri tarafından derneğe gönderilen veya teslim edilen hiç bir eser dernek tarafından kullanılamaz.
4.22 Temaya uymayan filmler yarışma değerlendirmesine alınmaz.
4.23 Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes
başvurabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kimselerin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

5.DEĞERLENDİRME

5.1 Genel Koordinatör: Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından belirlenir. Başvuru başlangıcından Ödül töreninin kapanışına kadar olan süre içinde yarışmanın tüm organizasyonunu planlar.

5.2 Sanat Yönetmeni: Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Yarışması’nın formatını oluşturan, yönetimini gerçekleştiren, sanatsal kriterleri belirleyen kişidir. Ön Jüri, Jüri ve Danışma Kurulu için isim öner-ilerinde bulunur.

5.3 Genç Jüri
Genç Jüri Ordu’da lise ve üniversitede okuyan sinemaya ilgi duyan 30 yaş altı gençlerden oluşur. Genç Jüri ön jürinin seçtiği filmler arasın-dan bir filmi en iyi film olarak belirler. Genç jürinin seçtiği filmin yönetmenine 1 yıllık Yapım Lab eğitim bursu verilir.

5.4 Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman 7 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve
birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

6. SEÇİCİ KURUL

6.1 Genel Koordinatör
Mine Alpar

6.2 Kurumsal İletişim Direktörü
Uğurcan Ataoğlu

6.3 Genç Jüri

 • Fulin Ceren Işık
 • Sahra Gök
 • Selin Bilgin
 • Leyla Karagöz
 • Tuğçe Pala
 • Buket Çakıl
 • Buse Doğan

6.4 Ana Jüri

 • Ayris Alptekin / Kurgucu
 • Levent Erden / Akademisyen
 • Müge Turalı / Yapımcı
 • Ömür Atay / Yönetmen-Senarist
 • Özge Özacar / Oyuncu
 • Zeynep Arısoy / Yönetmen

7. FİNALE KALAN ESERLER

7.1 Finale kalan eserler 30 Eylül 2021 tarihinde gzlordu.org ve gofilmfest.org web sitelerimizden açıklanacaktır.
7.2 Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin en geç 10 10 2021 saat 17:30’a kadar Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği – İzzetpaşa Mah. Yeni-yol Cad. Balcı İş Hanı No: 14 Kat-1 Daire 2 Şişli – İstanbul adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Materyal Listesi:

Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz,
İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .mov veya .mp4 formatında olma-lıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)
Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası yine USB ile
gönderilmelidir. Formatı, Full HD kalitede, .mov veya .mp4 olmalıdır.
Diyalog varsa, diyalog listeleri (zaman kodları -timecode- ile birlikte)
Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası
imzalanmış çıktısı.

8. ÖDÜLLER

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik,
ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.

Seçilecek eserlerin yönetmenlerine;

8.1 Birincilik ödülü: 5.000 TL
8.2 İkincilik Ödülü: 2.500 TL
8.3 Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

8.4 Ödüller, Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine
kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek suretiyle verilir.
8.5 Ödül filmin yönetmenine verilir. Ödül alan filmin yönetmeni T.C. vatandaşı değilse ödül T.C. vatandaşı olan yapımcıya verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır. Yönetmenlerden sadece birisinin T.C. vatandaşı olması durumunda ödülün tamamı T.C. vatandaşı olan yönetmene verilir.
8.6 Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’ne bildirdiği bir temsilciye verilir.
8.7 Jüri’nin önerisi üzerine Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
8.8 Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
8.9 Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapa-nış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Defne logosuyla birlikte Birincilik / İkincilik/ Üçüncülük/ Jüri Özel/ Mansiyon Ödülü”nü aldığını belirten, ya da finalist olduğunu bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.
8.10 Genç Jüri Ödülü / Genç Jüri tarafından seçilen filmin yönetmenine Yapım Lab tarafından 1 yıllık eğitim bursu verilecektir.

9. ÖZEL KOŞULLAR

9.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olma-lıdır.
9.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sa-hibine aittir.
9.3 Dernek Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterim-lerinde, eserle birlikte Dernek logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.
9.4 Telif ve Gösterim Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen Dernek, sahiplerinin isimlerini be-lirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan gösterimler yapabilir.
9.5 Film sahipleri Yarışma Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği program düzenine uymakla yükümlüdür. Bu etkinliklere katılım sağlanmama du-rumunda yarışma komitesi finale kalan eser sahibini diskalifiye etme hakkına sahiptir.

10. SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ VE DUYURULAR

10.1 Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendir-meleri derneğimizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Instagram.com/gzlordu
Facebook.com/gzlordu
Twitter.com/gzlordu

gofilmfest.org
gzlordu.org

10.2 Ödül törenin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

11.

Bu şartname 11 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.